دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس:شيراز بلوار پاسداران خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست تلفن:38239169و38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر اسفند ماه

اسامي رتبه هاي برتر امتحانات اسفند ماه اعلام شد و از نفرات برتر مدرسه با اهدا دسته گل قدرداني شد .


معرفي رتبه هاي برتر به تفکيک کلاس :


 •   دوم انساني
  • رتبه 1 : ياسمن تقي زاده
  • رتبه 2 : زينب طاهري
  • رتبه 3 : سودابه رستمي

 •   دوم تجربي
  • رتبه 1 : سيده زهره سيادت
  • رتبه 2 : رقيه زارع
  • رتبه 3 : فاطمه استوار

 •   دوم رياضي
  • رتبه 1 : الهه منصور آبادي
  • رتبه 2 : نجمه شمس الديني
  • رتبه 3 : فائزه سبقت

 •   سوم انساني
  • رتبه 1 : مرضيه محمدي
  • رتبه 2 : فاطمه صديقي منش
  • رتبه 3 : ريحانه گلشادي

 •   سوم تجربي
  • رتبه 1 : ريحانه منصور آبادي
  • رتبه 2 : زهرا ملّا
  • رتبه 3 : فاطمه جهرمي

 •   سوم رياضي
  • رتبه 1 : آرزو مختاري
  • رتبه 2 : فاطمه پرويزي
  • رتبه 3 : سيده فاطمه وکيل زاده