دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر آبان ماه 94

سه نفر برتر مدرسه در امتحانات مهر و آبان ماه :

 •   ياسمن تقي زاده : دوم انساني
 •   آرزو مختاري : سوم رياضي
 •   محدثه ليراوي : دوم انساني


معرفي رتبه هاي برتر به تفکيک کلاس :


 •   دوم انساني
  • رتبه 1 : ياسمن تقي زاده
  • رتبه 2 : محدثه ليراوي
  • رتبه 3 : سودابه رستمي

 •   دوم تجربي
  • رتبه 1 : فاطمه استوار
  • رتبه 2 : سيده زهره سيادت
  • رتبه 3 : رقيه زارع

 •   دوم رياضي
  • رتبه 1 : فائزه سبقت
  • رتبه 2 : هليا جليلي
  • رتبه 3 : سيده فاطمه وکيل زاده

 •   سوم انساني
  • رتبه 1 : مرضيه محمدي
  • رتبه 2 : فاطمه صديقي منش
  • رتبه 3 : ريحانه گلشادي

 •   سوم تجربي
  • رتبه 1 : ريحانه منصور آبادي
  • رتبه 2 : زهرا ملّا
  • رتبه 3 : زهرا فرج پور

 •   سوم رياضي
  • رتبه 1 : آرزو مختاري
  • رتبه 2 : فاطمه پرويزي
  • رتبه 3 : سيده فاطمه وکيل زاده