دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر آذر ماه

سه نفر برتر مدرسه در امتحانات آذر ماه 94 :

 •   نفر اول : مرضيه محمدي با معدل 19.57 - سوم انساني
 •   نفر دوم : آرزو مختاري با معدل 19.43 - سوم رياضي
 •   نفر سوم : ياسمن تقي زاده با معدل 19.08 - دوم انساني


معرفي رتبه هاي برتر به تفکيک کلاس :


 •   دوم انساني
  • رتبه 1 : ياسمن تقي زاده
  • رتبه 2 : زينب طاهري
  • رتبه 3 : محدثه ليراوي

 •   دوم تجربي
  • رتبه 1 : رقيه زارع
  • رتبه 2 : سيده زهره سيادت
  • رتبه 3 : فرحناز بيگلي

 •   دوم رياضي
  • رتبه 1 : فائزه سبقت
  • رتبه 2 : نجمه شمس الديني
  • رتبه 3 : هليا جليلي

 •   سوم انساني
  • رتبه 1 : مرضيه محمدي
  • رتبه 2 : ريحانه گلشادي
  • رتبه 3 : فاطمه صديقي منش

 •   سوم تجربي
  • رتبه 1 : فاطمه جهرمي
  • رتبه 2 : زهرا ملّا
  • رتبه 3 : ريحانه منصور آبادي

 •   سوم رياضي
  • رتبه 1 : آرزو مختاري
  • رتبه 2 : فاطمه پرويزي
  • رتبه 3 : فاطمه دانشور