دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفي رتبه هاي برتر امتحانات نيمسال اول :

معرفي نفرات برتر در امتحانات پايان نيمسال اول تحصيلي :دي ماه 94

معرفي رتبه هاي برتر به تفکيک کلاس :


 •   دوم انساني
  • رتبه 1 : ياسمن تقي زاده
  • رتبه 2 : زينب طاهري
  • رتبه 3 : سودابه

 •   دوم تجربي
  • رتبه 1 : سيده زهره سيادت
  • رتبه 2 : فرحناز بيگلي
  • رتبه 3 : رقيه زارع

 •   دوم رياضي
  • رتبه 1 : الهه منصور آبادي
  • رتبه 2 : فائزه سبقت
  • رتبه 3 : نجمه شمس الديني

 •   سوم انساني
  • رتبه 1 : مرضيه محمدي
  • رتبه 2 : فاطمه صديقي منش
  • رتبه 3 : ريحانه گلشادي

 •   سوم تجربي
  • رتبه 1 : فاطمه جهرمي
  • رتبه 2 : زهرا فرج پور
  • رتبه 3 : زهرا ملّا

 •   سوم رياضي
  • رتبه 1 : آرزو مختاري
  • رتبه 2 : فاطمه دانشور
  • رتبه 3 : فاطمه پرويزي

 •   پيش دانشگاهي : انساني
  • رتبه 1 : فاطمه علي آبادي
  • رتبه 2 : مرضيه عطاپور
  • رتبه 3 : فائزه آقا

 •   پيش دانشگاهي : تجربي
  • رتبه 1 : زينب زنگنه
  • رتبه 2 : مريم عوضي جمالي
  • رتبه 3 : عاطفه اسلاملوئيان

 •   پيش دانشگاهي : رياضي
  • رتبه 1 : فاطمه قائد عبدي
  • رتبه 2 : کتايون عباسي
  • رتبه 3 : فاطمه حسين زاده