دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

برگزاري شوراي دبيران :

     جلسه شوراي دبيران با حضور مديريت محترم دبيرستان ، کادر اجرايي و دبيران گرامي روز چهارشنبه 23 دي ماه 94 در محل نمازخانه دبيرستان برگزار گرديد .

     در اين جلسه مباحث ذيل مطرح شد :

  •   بررسي وضعيت درسي دانش آموزان و تحليل عملکرد آنان در نيم سال اول تحصيلي سال 94 - 95
  •   هم انديشي دبيران محترم و کادر اجرايي مدرسه جهت تقويت بنيه علمي دانش آموزان
  •   بهره گيري از نظرات دبيران در ارتقاء سطح علمي دانش آموزان