دانلود سوالات امتحان نيمسال اول دروس دوم دبيرستان : رشته تجربي - سالهاي 91 ، 92 و 93
  نام درس   تعداد سؤالات   حجم   دريافت فايل  نام فايل
 دين زندگي 2  شامل 8 سري سؤال   1.8 MB  دريافت  din-zendegi2.zip
 ادبيات فارسي 2  شامل 12 سري سؤال   3.8 MB   دريافت  adabiat2.zip
  زبان فارسي 2  شامل 8 سري سؤال   2.8 MB   دريافت  zaban-farsi2.zip
  زبان عربي 2  شامل 11 سري سؤال   5.9 MB   دريافت  arabi2.zip
  زبان انگليسي 2  شامل 6 سري سؤال   3.1 MB   دريافت  english2.zip
  شيمي 2   شامل 8 سري سؤال   4.9 MB  دريافت   shimi2.zip
  فيزيک 2   شامل 16 سري سؤال   5.6 MB  دريافت   physic2.zip
  رياضي 2  شامل 8 سري سؤال   2.7 MB  دريافت   riazi2.zip
  هندسه 1  شامل 5 سري سؤال   1.8 MB  دريافت   hendese1.zip
 زيست شناسي 1  شامل 12 سري سؤال   3.5 MB  دريافت   zist-shenasi.zip
  جغرافيا  شامل 2 سري سؤال   500 KB  دريافت   joghrafia.zip
  آمادگي دفاعي  شامل 1 سري سؤال   500 KB  دريافت   amadegi-defaee.zip