دانلود سوالات امتحان نيمسال اول دروس سوم دبيرستان : رشته تجربي - سالهاي 91 ، 92 و 93
  نام درس   تعداد سؤالات   حجم   دريافت فايل  نام فايل
 دين زندگي 3  شامل 12 سري سؤال   3.2 MB  دريافت  din-zendegi3.zip
 ادبيات فارسي 3  شامل 8 سري سؤال   2.7 MB   دريافت  adabiat3.zip
  زبان فارسي 3  شامل 7 سري سؤال   2.2 MB   دريافت  zaban-farsi3.zip
  زبان عربي 3  شامل 8 سري سؤال   4.2 MB   دريافت  arabi3.zip
  زبان انگليسي 3  شامل 8 سري سؤال   5.2 MB   دريافت  english3.zip
  شيمي 3   شامل 8 سري سؤال   3.7 MB  دريافت   shimi3.zip
  فيزيک 3   شامل 11 سري سؤال   5.1 MB  دريافت   physic3 t.zip
  رياضي 3  شامل 8 سري سؤال   2.4 MB  دريافت   riazi3.zip
  زمين شناسي  شامل 6 سري سؤال   1.7 MB  دريافت   zamin-shenasi.zip
 زيست شناسي 2  شامل 8 سري سؤال   2.4 MB  دريافت   zist-shenasi2.zip
  آمار  شامل 5 سري سؤال   1.6 MB  دريافت   amar t.zip
  تاريخ  شامل 1 سري سؤال   100 KB  دريافت   tarikh.zip