پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


بانک اطلاعاتی : دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان و دندان


* اسامی دندانپزشکان و بهداشت کاران دهان و دندان معرفی شده از سوی سازمان آموزش و پرورش :

 • خانم دکتر سارا خلوصی
 • خانم دکتر فاطمه طالعی
 • خانم دکتر صبا گل شاه
 • آقای دکتر سعید حیدری
 • آقای دکتر مجتبی اژدری
 • خانم دکتر آتنا امراللهی
 • خانم دکتر زهرا شریفی
 • خانم دکتر ندا عرومی
 • خانم دکتر مژده میثمیان
 • آقای دکتر فرهاد نعمت اللهی
 • خانم دکتر زهره لردان
 • خانم دکتر گیتا پرویزی
 • خانم دکتر سعیده حسینی
 • خانم دکتر سعیده جاوید فر
 • خانم دکتر مژده کیانی
 • خانم دکتر طیبه رشیدی