پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


بانک اطلاعاتی : مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی


* معرفی مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی آموزش و پرورش استان فارس :


  1. مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش - نشانی : خیابان قصر دشت ، حدفاصل چهار راه پارامونت و سینما سعدی ، کوچه 12 . تلفن : 32339083

  2. مرکز مشاوره اداره ناحیه یک - نشانی : خیابان قصر دشت کوچه 12 فرعی 12/12 جنب دبیرستان ولیعصر . تلفن : 36263161

  3. مرکز مشاوره اداه ناحیه دو - نشانی : خیابان قصر دشت ، نبش خیابان فلسطین . تلفن : 32320633

  4. مرکز مشاوره اداره ناحیه سه - نشانی : بلوار سیبویه جنب دبیرستان سید جمال الدین اسد آبادی . تلفن : 37391545

  5. مرکز مشاوره اداره ناحیه چهار - نشانی : بلوار مدرس ، کوی آزادگان ، مجتمع مسکونی میخک . تلفن : 37354887