پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


فعالیت های کلاسی

جهت یادگیری هرچه بهتر دانش اموزان در دروس مختلف مانند ریاضی ، علوم ، فارسی فعالیتهای متنوعی انجام می شود :

  • ساخت کلمات مختلف با کارت حروف : بخوانیم و بنویسیم - پایه اول
  • آشنایی با انواع خاک و مشاهده میزان نفوذ آب در هریک : علوم - پایه سوم
  • مشاهده برگ گیاهان مختلف : علوم - پایه اول
  • اجرای طرح آموزشی پرلز : پایه اول