پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


طرح های برتر دبستان در جشنواره علمی - پژوهشی جابر بن حیان

معرفی طرح های برتر دانش اموزان دبستان جهت شرکت در جشنواره علمی - پژوهشی جابر بن حیان :