پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : بلوار قدوسی غربی ، کوچه 21 ، بن بست اول سمت راست

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصالتصاویر فعالیتهای علمی ، فرهنگی و آموزشی

دبستان و پیش دبستان : سال تحصیلی 95-94