دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

کلاس کار و فن آوری : کار با مس

     دانش آموزان پایه نهم در کلاس کار و فن آوری با نحوه کار با مس و ایجاد کارهای هنری با مس آشنا شدند :