دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفی رتبه های برتر نیمسال اول

     از رتبه های برتر پایه ها در پایان امتحانات نیمسال اول تقدیر شد :

* پایه هفتم

 • رتبه اول :
  • نسترن امرودی
  • فاطمه جباری نسب
 • رتبه دوم : فاطمه زهرا روزی طلب
 • رتبه سوم : روژان سهرابی

* هشتم 1

 • رتبه اول :
  • یلدا اسکندری
  • مریم بردیده
  • حدیث عزت حقیقی
  • مریم رضوانی زاده
  • فاطمه غبیشی
 • رتبه دوم : حانیه امجدی نیا
 • رتبه سوم : عطیه کشاورزی

* هشتم 2

 • رتبه اول : مریم سراج پور
 • رتبه دوم : زهرا نام آور
 • رتبه سوم : مائده میرزایی

* نهم 1

 • رتبه اول :
  • طاهره احسانی راد
  • فاطمه حقیقت بین
  • فاطمه غازی
  • نگین اعتمادی
 • رتبه دوم : هستی پرند آور
 • رتبه سوم :
  • سلما برزگر
  • مهسا فتحی

* نهم 2

 • رتبه اول :
  • مریم روغنیان
  • سیده مریم محمدی
  • آیدا مهپویا
  • نازنین مشی
 • رتبه دوم : زهرا مهربان پور
 • رتبه سوم : عاطفه راستگو