دبيرستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال - دوره اول

آدرس :شيراز - فرهنگ شهر ، حد فاصل کوچه 27 و 29 تلفن : 36307231-071 و 36233346-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

معرفی رتبه های برتر مدرسه در نیمسال اول :

     معرفی رتبه های برتر مدرسه به تفکیک پایه ها و بر اساس معدل :

* پایه هفتم

 • رتبه اول با معدل 20 :
  • نسترن امرودی
  • فاطمه جباری نسب
 • رتبه دوم با معدل 19/91 : فاطمه زهرا روزی طلب
 • رتبه سوم با معدل 19/82 : رژان سهرابی

* پایه هشتم

 • رتبه اول با معدل 20 :
  • یلدا اسکندری
  • مریم بردیده
  • حدیث عزت حقیقی
  • مریم رضوانی زاده
  • فاطمه غبیشی
  • حانیه امجدی نیا
  • عطیه کشاورزی
  • مریم سراج پور
  • مائده میرزایی
 • رتبه دوم با معدل 19/89 : زهرا نام آور
 • رتبه سوم با معدل 19/79 :
  • سیده فاطمه موسوی
  • سارا نصیری نژاد
  • مریم بخشی

* پایه نهم

 • رتبه اول با معدل 20 :
  • طاهره احسانی راد
  • فاطمه حقیقت بین
  • فاطمه غازی
  • نگین اعتمادی
  • هستی پرند آور
  • نازنین مشی
  • مریم روغنیان
  • سیده مریم محمدی
  • آیدا مهپویا
 • رتبه دوم با معدل 19/86 :
  • سلما برزگر
  • مهسا فتحی
 • رتبه سوم با معدل 19/79 :
  • سیده ملیکا موسوی
  • راضیه کیانی نژاد