دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، کوچه 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

برنامه های فرهنگی آذر ماه :

    برنامه های فرهنگی و بازدید های اجرا شده در آذر ماه عبارتند از :

  •   باغ جهان نما : ویژه دانش آموزان دهم ریاضی و تجربی - 23 آذر ماه
  •   باغ ارم : ویژه دانش آموزان دهم انسانی - 15 آذر ماه
  •   موزه سنگهای قیمتی : ویژه دانش آموزان دهم انسانی - 15 آذر ماه