دبيرستان و پيش دانشگاهي غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : شيراز ، بلوار پاسداران ، خیابان 53 شهید ظل انوار سمت راست

تلفن :38239169-071 و 38234570-071

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال

انتخابات شورای دانش آموزی :

    دوشنبه 3 آبان ماه 95 انتخابات شورای دانش آموزی همراه با مشارکت فعال و با نشاط دانش آموزان برگزار شد .

    اعضای اصلی

  •   مرضیه محمدی
  •   آرزو مختاری
  •   فائزه سبقت
  •   فاطمه صدیقی منش
  •   سپیده بیضاوی

    اعضای علی البدل

  •   یکتا علوی نیا
  •   فاطمه عظیمی