پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : فرهنگ شهر ایستگاه 15 نبش کوچه 43

تلفن:36331360

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال>> فعالیتهای کلاسی :

برنامه های متنوع آموزشی آبان در پایه های مختلف

 • پیش دبستانی :
  • آزمون بویایی و چشایی
  • آموزش نماز
 • پایه اول :
  • بررسی چرخه زندگی حیوانات در درس علوم
  • تمرین درس فارسی با استفاده از وایت برد کلاسی
  • بازی با حروف و کلمات
  • آشنایی با برگ های گیاهان مختلف
 • پایه دوم :
  • اجرای تئاتر با توجه به متن کتاب فارسی خوانداری
  • یادداشت بردای و ثبت مشاهدات در درس علوم
  • اجرای تئاتر خرس کوچولو با توجه کتاب فارسی
  • تصویر سازی با اشکال هندسی
 • پایه سوم :
  • انجام آزمایشهای مختلف علوم - بررسی حالتهای مختلف مواد و تغییر حالت مواد
  • اجرای تئاتر بر اساس متن کتاب فارسی