پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : فرهنگ شهر ایستگاه 15 نبش کوچه 43

تلفن:36331360

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال>> فعالیتهای کلاسی :

برنامه های متنوع آموزشی آبان در پایه های مختلف

 • پایه چهارم :
  • املای سفره ای
  • املای دیواری
  • آزمایش های علوم ، فصل انرژی
  • علوم : ساخت چرخِ آبی
  • علوم : آشنایی با مدارهای الکتریکی
  • ریاضی : ساخت ساعت
  • ریاضی : ساخت جدول ارزش نکانی
  • ریاضی :دست سازه ضرب
  • گلخانه کوچک کلاس
  • مطالعه کتاب داستان برای افزایش تمرکز قبل از نوشتن املاء
 • پایه پنجم :
  • اجرای نمایش با توجه به کتاب هدیه آسمانی
  • ساخت کلمات ترکیبی
  • علوم : آشنایی با منشور
  • علوم : آشنایی با عدسی