پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : فرهنگ شهر ایستگاه 15 نبش کوچه 43

تلفن:36331360

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال>> فعالیتهای کلاسی :

برنامه های متنوع آموزشی آذر در پایه های مختلف

  • تمرین درس نگارش : پایه اول
  • آشنایی با پول خرد : پایه دوم
  • آشنایی با سنگها و صدفها : درس علوم - پایه اول
  • آشنایی با خواص آهنربا
  • ساخت ماکت چاه و آبهای زیر زمینی : پایه سوم - درس علوم
  • جشن 33 روزه قرآن : پایه سوم
  • ساخت فسیل : پایه پنجم
  • اجرای نمایش : پایه پنجم
  • جشن یلدا