پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : فرهنگ شهر ایستگاه 15 نبش کوچه 43

تلفن : 36303018

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصالتصاویر فعالیتهای علمی ، فرهنگی و آموزشی

دبستان و پیش دبستان : سال تحصیلی 97-96