» خلاصه سخنرانی حجت الاسلام انجوی نژاد :

* موضوع : ظاهر و باطن و اثر پذیری ظاهر بر باطن - جلسه اول

 • در تمام امور ٬ در تمام مسائل عالم یک ظاهر داریم و یک باطن . برخی اوقات ظاهر بر باطن تاثیر می گذارد و گاهی هم اثری ندارد .
 • گاهی پیش می اید که نسبت به فردی در ذهن خود در مورد رفتارش و ظاهر و باطنش قضاوت می کنیم ، آیا این کار درست است می توانیم به راحتی در مورد ظاهر و باطن افراد قصاوت کنیم ؟!!
 • مثلا کسی در ظاهر خیلی شر است ، هر کس از بغل دستش رد می شود کتکی ، لگدی ، چیزی به او می زند ، می شود این فرد باطنش آرام باشد ؟
 • اغلب اوقات ظاهر آدمها نشان دهنده باطن آنهاست . ممکن است کسی ظاهرش خوب باشد ، اما باطنش خوب نباشد ، اما رعایت می کند . می شود فردی هم مثلا در باطن دزد باشد اما در ظاهر رعایت کند و مال و اموال شما را ندزدد .
 • مثلا یک خانمی در ظاهر حجاب دارد ، اما در دل عفاف ندارد . نمره اش به نظر شما ۰ یا ۱ یا ۱۰ ؟
 • قضاوت خداوند خیلی با ما فرق دارد . اما به ما تکلیف کرده قضاوت ما مثل قضاوت ظاهری او باشد .
 • خب در ظاهر این خانم حجاب دارد ، اما در قضاوت باطنی ، خداوند نگاه می کند ببیند نسل این فرد چیه ، پدرش کیه ، مادرش کیه ، با چه فرهنگی و در چه شرایطی بزرگ شده و ... خدا همه اینها را در نظر می گیرد . ما که از این مسائل اطلاع نداریم ، بنابراین خدا به ما فرمان داده بر اساس قضاوت ظاهری باشد .
 • در آخرت است که نمره باطنی به فرد داده می شود . بحث امور ظاهری و باطنی و امور مادی و معنوی از هم جداست ، فایلهاش جداست . مثل دروس مختلف شما ، مثلا یک نفر فیزیکش خوبه ، شاید ریاضی اش بد باشه ، شما نمی گویید چون در فیزیک خوب است حتما در درس ریاضی هم خوب است . نمرات این دروس از هم جداست .
 • هر فردی برای اموری که در ظاهر رعایت کرده مثلا نماز خوانده یک نمره مثبت گرفته ، به وقت خوانده ، صحیح خوانده ، به جماعت خوانده یا فرادی همه اینها نمره داشته نزد خدا حالا چقدر به نماز توجه داشته ، چقدر اخلاص داشته اینها هم باطن نماز فرد است و جدا نمره دارد ، اما ما که به همه این امور در مورد آن فرد اطلاع نداریم .
 • بحث امور ظاهری و باطنی و امور مادی و معنوی از هم جداست ، فایلهاش جداست . مثل دروس مختلف شما می ماند ، هر کدام نمره جدا دارد .
 • نکته مهمی که باید به آن توجه کرد اینکه خداوند تبارک و تعالی برای مخالفت با خودش بیشتر از گناه قبح و زشتی قائل است .
 • به این مثال دقت کنید : شما داری با دوستانت به طرف خانه می آیی دم در موقع خداحافظی می گویی الآن که به خانه برم ده تا ناسزا به مادرم می گویم !!بعد داخل خانه که می روی ، دست مادرت را هم می بوسی . به دوستانت دروغ گفتی !
 • مادرت می شنود ، چه قضاوتی باید راجع به تو کند ؟
 • برای اینکه دستش را بوسیدی یک نمره + بهت می دهد ، اما به خاطر اینکه عَلَم مخالفت با مادرت را جلوی دوستانت بالا بردی یک نمره - بزرگ به تو می دهد .
 • در اسلام دو فرقه داریم : ملامتیه و باطنیه .
 • ملامتیه اینطوری بودند که مثلاً شیشه مشروب دست می گرفتند ، می رفتند داخل یک خرابه شیشه را می شکستند ، نماز شب می خواندند .
 • خب شما به این کار چه نمره ای می دهید ؟
 • عارفِ زاهد ، همه چیزش هم ردیف !رفته توی خرابه شیشه را خالی کرده ، نماز خوانده ، حالا هم شیشه را دست می گیرد ، می آید بیرون ، شما به این فرد چه نمره ای می دهید ؟
 • یک نمره برای نمازش ، یک نمره برای اینکه به مردم نشان می دهد من می خواهم با خدا مخالفت کنم . خب هیچی دیگه ... یعنی مخالفت با خدا را اعلام می کند ، این می شود مثل همان مادر .
 • این ملامتیه که تعطیل ، فرقه اش هم تقریباً تعطیل شده . اینها فکر می کردند برای خدا گناه خیلی مهمه یا برای خدا شعار مهمه ...
 • پس مراقب باشیم عَلَم مخالفت با خدا را بلند نکنیم . مخالفت با خدا به طور علنی نداشته باشیم .
 • باطنیه : در این فرقه می گویند اصلاً آداب و ظاهر مهم نیست ، فقط قلبت باید ارتباط داشته باشد ! هنوز هم هستند افرادی که اینطور فکر می کنند . می گویند نماز هم مهم نیست ، دین یک مقوله شخصی است !در حالی که خداوند می گوید دین یک مقوله اجتماعی است : « إن اَللّه لا یُغیرُ بقومٍ حَتّی یُغیروا ما بأنفسهم.. »
 • خدا اول به اجتماع شما نگاه می کند ، بعد به تک تک افراد . خدا نگاه می کند که اجتماع شما چطوریه ؟

   ** بنابر آنچه گفته شد مثلاً در مورد عفاف و حجاب وقتی بخواهیم نمره بدهیم ، با ظواهر قرآن این طوری می شود :

 1. مثلاً این فرد ۲۴ ساعت عفاف ندارد یا نه ، یک ساعاتی از روز عفاف ندارد. => برای همین چند ساعت یک مقدار نمره منفی می گیرد .
 2. این فرد حرمت حجاب و چادر را رعایت نمی کند ، برای افراد چادری بی اعتباری ایجاد می کند . => نمره منفی می گیرد .
 3. این فرد ۲۴ ساعت حجاب دارد ، این مهمه . برای ساعاتی که حجاب دارد ، عفاف هم دارد => نمره مثبت می گیرد . مثلاً از در خانه تا سرکوچه با حجاب بوده ، ۵ نفر هم دیدند ، سوار اتوبوس شد با حجاب بود . => اینجا نمره مثبت گرفت .
 4. با محدودیتی که حجاب برای او ایجاد می کند ، نمی تواند زیاد بی عفاف باشد . توجه شود که درصدی از بی عفتی در بی حجابی است . خود ظاهر محدودیتهایی می آورد که از درصد بی عفتی او کم می شود . => نمره مثبت می گیرد .
 • وقتی می رسیم به کسی که حجاب دارد ، اما عفاف ندارد ، نمره اش از کسی که حجاب را رعایت نمی کند ، اما بی عفتی هم زیاد نمی کند ، بالاتر است . چون یکی از بی عفتی ها بی حجابی است .
 • وقتی خدا می خواهد به ظاهر و باطن بنده ای نمره بدهد این طوری می شود . تک تک موارد بررسی می شود.
 • عفاف و حجاب مقوله هایی جدا از هم است . هر کدام سر جای خودش (مهم است )کسی ممکن است محجبه باشد ، اما بی عفتی کند ، اعتبار محجبه ها را کم کند، نمی شود گفت شما که عفاف را رعایت نمی کنی اصلاً محجبه نباش ! چرا نباشد ؟ باید سعی کند ، رعایت کند ‌، اگر نمی تواند رعایت کند عفاف را نمره منفی می گیرد ( در محضر خدا ) .
 • یا کسی که عفاف دارد ، اما حجاب را رعایت نمی کند ، نمی شود گفت تو که حجاب را رعایت نمی کنی نمی خواهد عفاف هم داشته باشی !
 • عفاف از حجاب جداست ، اما عفاف بر حجاب تأثیر دارد ، مثل دروس شیمی و فیزیک که از هم جداست ، اما بر هم تأثیر دارند ، چون اگر نمره شیمی ات بالا باشه ، اما نمره فیزیکت کم شود معدلت هم پایین می آید .
 • گفتیم خدا در بحث ظاهر و باطن جزء به جزء امور را بررسی می کند ، در بحث عفاف و حجاب هم همینطور است هر کدام جدا بررسی می شود .
 • در بحث باطنیه و ملامتیه اعتقادشان این بود که خدا به باطن افراد نگاه می کند و هر چقدر مردم ظاهرش را نبینند ، خدا راضی تر است !
 • مثلاً می گویند بهترین نوع صدقه (حالت مخفی ) آن است که اگر با دست راست صدقه دادی ، دست چپت نفهمد! (صدقه مخفی باشد) برای اینکه ریا نشود . اما نگفته که صدقه دادن ترویج نشود !
 • اگر صدقه دادن تو باعث ترغیب بقیه می شود ، به نیت ترغیب و تشویق بقیه صدقه بده ، هم صدقه دادی ، هم ثواب ترویج صدقه دادن را داری ، اما مراقب باش ریا نکنی ، برای ترغیب بقیه باشد ، نه برای اینکه بگویی ، من آدم خوبی هستم!
 • فقط صدقه هم نیست ، اگر شما جلوی جمع نماز بخوانی که بقیه بگویند چه آدم مؤمنی است نماز باطل است ! پس چرا گفته نماز جماعت بخوانید ؟یا در جاهای مختلف نماز بخوانید ؟ برای ترویج نماز این دستورات گفته شده که این ترویج نماز است ، اینکه گفتن نماز باطل می شود آن مربوط به اخلاص است ، احادیثش فرق می کند !
 • اگر شما ظاهر را رعایت کنید ، بالاخره در باطن هم تأثیر می گذارد ، اما اگر فردی باطنش خیلی خوب است ، نمی توان گفت این فرد هیچ وقت نیاز ندارد ظاهرش را خوب کند !
 • خانمی که حجاب را رعایت نکند و به خیابان بیاید ، ممکن است برای خودش مشکلی پیش نیاید ، اما با مشاهده او در جامعه فرد دیگری به گناه بیفتد ‌، این خانم در گناه آن فرد شریک است ! در جامعه به ما چه نداریم ! هیچ یک از قوانین در دنیا با به ما چه برقرار نمی ماند . نمی شود گفت من هر کاری دوست دارم می کنم ، بقیه خودشان را با من تنظیم کنند ! این خلاف قوانین اجتماعی است !نمی شود گفت من هر جور بخواهم ، می گردم ، بقیه خودشان را کنترل کنند !

   ** می خواهیم راجع به کلمه عفاف صحبت کنیم . عفت یعنی چه ؟

  -> عفاف چند بخش دارد : نیت ، نگاه ، کلام ، پوشش

 • نیت : نیت فرد صحیح باشد .
 • نگاه : نگاه دوسمت دارد : نگاه کننده و نگاه شونده . هر دو باید رعایت کنند .
 • مشکل نگاه دو سویه است ، ممکن است نگاه کننده مشکل نداشته باشد ، اما نگاه شونده هم مهم است .
 • یک مثال بزنیم : مثلاً شما مهربان هستید ، در نگاهت عاطفه موج می زند ، وقتی کسی با شما احوال پرسی می کند ، با محبت و لبخند جواب می دهید ، الآن نگاه کننده مشکل ندارد ، او با عاطفه برخورد کرده ، اما نگاه شونده چی !
 • ما اغلب وقتی می خواهیم در مورد کارهایمان قضاوت کنیم ، معمولاً در مورد نیتمان قضاوت می کنیم ، به تأثیر کارمان توجه نمی کنیم !
 • مثلاً می خواهیم صدقه بدهیم : با اخلاص کامل و دقت صدقه می دهیم ، به نیازمند می گوییم بگیر !
 • از نظر صدقه دهنده کار درسته . حالا صدقه گیرنده چی ! آیا او صدقه گیرش آمد یا تحقیر شد !
 • در نگاه ضمانت اینکه هم نگاه کننده و هم نگاه شونده مشکلی نداشته باشد ، سخت است ، برای همین می گویند عادی باش !
 • وقتی می گوییم نگاه تأثیر می گذارد در زندگی فرد ، بحث فقط تحریک نیست ، ممکن است در رابطه فرد با خانواده اش عاطفه اش را از دست بدهد ، یا نگاهش به زندگی اش تغییر کند !

  -> پس سه مقوله در عفاف داریم :

 1. عمل شما
 2. عکس العمل طرف مقابل
 3. تأثیر
 • هر کدامش نمره جدا دارد . حالا من خودم ردیفم ، خودم پاکم ، نیتم درسته این یک سوم قصه است ، آن دو سوم دیگر می تواند ما را مردود کند ، نمره ما را زیر ۱۰ بیاورد و ما را ورشکسته کند!
 • در مورد عفاف ، حجاب ، نگاه ، کلام این ۳ قسمت مهم است : عمل ، عکس العمل و تأثیر .
 • در کلام و حرف زدن هم همینطوره . فاعل ، مفعول صحبت و تأثیر .
 • مثلاً دوست شما با مادرش یا با همسرش مشکل پیدا می کند ، می آید برای شما درد دل می کند ، شما باید ۳-۲ مقوله را در نظر بگیرید :
 • یکی اینکه دوستش دارید و می خواهید دردش را التیام بدهید ، پس نیت فاعل درسته .
 • دوم اینکه شما می خواهید دردش را التیام بدهید و او هم دردش التیام پیدا می کند اما کِی ؟ همین الان که کنار شما نشسته!
 • سوم تأثیر : آیا شما برای حُسن روابط این دو نفر در خانه هم کاری کردید ؟ یا نه ؟ این فرد از این به بعد در خانه دعوا می کند ، می آید پیش شما آرام می شود !
 • دقت کنید که تأثیر خیلی وقتها در قضاوتهای ما دیده نمی شود ، اما در قضاوتهای خداوند دیده می شود و محاسبه می شود .
 • عفاف از نظر قرآن دو بخش مهم دارد : ۱- نگاه   ۲-پوشش
 • وقتی در قرآن از عفاف صحبت می شود به مردها می گوید : « قُل لِلمؤمِنین غُضّوا اَبصارکم » عفاف از مرد شروع می شود و به زن ختم می شود .
 • مطالبی را که الان دارم می گویم ( در مورد نگاه و پوشش) هم برای زنان است و هم برای مردان . حد حجاب زن و مرد فقط در پوشش سر فرق می کند !! بقیه حد ها مثل هم است ، حجاب زن و مرد فقط گردن به بالا با هم متفاوت است !!
 • غضّوا اَبصارکم : به این معنی نیست که چشمهایت را ببندی ، غُضّوا یعنی عادی دیدن . یعنی طوری نگاه کنید که در آن احتمال خطا و خطر کمتر باشد .
 • پوشش : پوشش باید طوری باشد که فردی که دارد می بیند ، باعث نشود حس بدی پیدا کند !مثلا یک نفر یک پوشش گرانقیمت دارد ، در بازار بندرعباس کفش فروختند ۸ میلیون تومان 😳 خب بقیه ببینند چه حسی بهشون دست می دهد !!
 • احساس بد فقط تحریک جنسی نیست ، این فرد الان تحریک انسانی می شود ( اگر یک پوشش گرانقیمت ببیند ) ، تحقیر می شود چون عفاف رعایت نشده !
 • به نظر شما الان تحریک جنسی یک آدم ضررش بیشتر است یا تحقیر او ؟؟؟
 • تحریک جنسی غریزه اش را اذیت می کند ! تحقیر روح و روانش را به هم می ریزد !
 • عفاف یک بخشش این است که مردم از پوشش ما اذیت نشوند .
 • صحبت از پوشش که می شود ، فقط محدود به لباس نیست ، پوشش خانه ات هم هست ، مدل اتوموبیلت هم هست !
 • مثلاً شما دوستت و همسرش را دعوت کردید منزلتون . نیت فاعل درسته . دوستت را دعوت کردی همدیگر را می بینید ، او هم خوشحال می شود .
 • حالا قسمت سوم تأثیر است ، شما پوشش خودت و خانه ات طوری است که دوستت بعد که برود خانه اش مشکل پیدا می کند !
 • ساده زیستی یا بهتر بگوییم عادی زیستی هم در پوشش مهم است .
 • عادی زیستی یعنی پوشش تو باید طوری باشد که جیغ نزند این گران است !!
 • الان یه چیزی بدی مد شده بعضی پسرها طوری لباسشون را تنظیم می کنند که مارک لباسشون معلوم بشه !یا بعضی ها جوری لباس می پوشند که مارک جورابشون معلوم بشه !
 • به این نکته توجه کنید ! گاهی برخی از مسائل که خانمها در عفاف رعایت نمی کنند ، دلیلش عدم آگاهی و اطلاع است . مثلا در رفتار چون نمی دانند ، رعایت نمی کنند و گاهی تاثیر عمل را نمی دانند !!
 • مثلا می گویند اینطوری راه نرو . می گوید : راه رفتن من چه مشکلی دارد ؟ راه رفتن تو در بقیه تأثیر می دارد و برایشان مشکل ایجاد می کند !
 • یا مثلا شما با دوستانتون در خیابان راه بروید و حرف بزنید و بخندید برای آدم مریض ممکن است تحریک آمیز باشد !
 • سعی کنید بر اساس عقل و منطق در جامعه فعالیت کنید و خودتان را حفظ کنید .

»» بازگشت به فهرست سخنرانی ها ««


Copyright © 2008 All Rights Reserved for Rahpouyan Vesal Cultural Organization (RVCO)