پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : فرهنگ شهر ایستگاه 15 نبش کوچه 43

تلفن:36331360

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


گزارش فعالیتهای انجام شده در زمینه بهداشت در مهرماه

با توجه به آغاز سال تحصیلی به منظور آشنایی بیشتر دانش اموزان با موازین بهداشتی و اهمیت نظافت و بهداشت فعالیتهای زیر صورت گرفته است :

  • تجهیز و آماده سازی اتاق بهداشت و جعبه کمکهای اولیه
  • نصب مطالب آموزشی در زمینه بهداشت دهان و دندان ، اهمیت نظافت مدرسه و تغذیه سالم در تابلو اعلانات
  • آموزش نحوه صحیح مسواک زدن و نخ کشیدن بین دندانها
  • یادآوری اهمیت رعایت نظافت در محیط مدرسه به دانش آموزان