پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : فرهنگ شهر ایستگاه 15 نبش کوچه 43

تلفن:36331360

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


>> فعالیتهای کلاسی :

برنامه های متنوع آموزشی مهرماه در پایه های مختلف

 • پیش دبستانی :
  • نقاشی و کاردستی - روز جهانی کودک
 • پایه اول :
  • ساخت بادبادک
  • نقاشی و خلاقیت
 • پایه دوم :
  • نمایش ترب بزرگ
  • آموزش ریاضی و مشارکت دانش اموزان برای یادگیری بهتر
 • پایه سوم :
  • آموزش ساعت
 • پایه پنجم :
  • ساخت بادبادک
  • اجرای نمایش بر اساس کتاب درسی
  • آموزش ریاضی : عدد نویسی و جدول ارزش مکانی
  • آزمایشهای علوم : ساخت نوشیدنی گازدار
  • آزمایشهای علوم : بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی تخم مرغ