پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : فرهنگ شهر ایستگاه 15 نبش کوچه 43

تلفن:36331360

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


>> فعالیتهای کلاسی :

برنامه های متنوع آموزشی آبان ماه 97 در پایه های مختلف

 • پایه : پیش دبستانی
  • نقاشی و کاردستی : یک روز پاییزی
 • پایه : اول
  • جشن اسم
 • پایه : دوم
  • اجرای نمایش براساس کتاب فارسی : چوپان درستکار
  • املای بادکنکی
 • پایه :سوم
  • انجام اندازه گیری : فعالیت عملی ریاضی
  • ساخت جدول ارزش مکانی
  • تهیه روزنامه دیواری براساس درس علوم
 • پایه : چهارم
  • کنفرانس درس ریاض : جمع کسرها و دسته بندی
  • ایجاد انرژی حرکتی از گرما با استفاده از مارپیچ کاغذی - درس علوم
 • پایه : پنجم
  • اجرای نمایش حکایت درخت گردکان - فارسی
  • اموزش کسرها با استفاده از سالاد اولویه - ریاضی
  • کار با عدسی ها و ایجاد تصویر - درس علوم