پيش دبستاني و دبستان غير دولتي شهداي رهپويان وصال

آدرس : فرهنگ شهر ایستگاه 15 نبش کوچه 43

تلفن:36331360

مجتمع آموزشي غير دولتي دخترانه شهداي رهپويان وصال


>> فعالیتهای کلاسی :

برنامه های متنوع آموزشی آذر ماه 97 در پایه های مختلف

 • پایه : پیش دبستانی
  • کاشت دانه و آشنایی با مراحل رشد گیاه
 • پایه : اول
  • تدریس درس ایران و آشنایی با اقوام مختلف ایرانی
  • کاردستی ، نقاشی ، خلاقیت : ساخت گل کاغذی
 • پایه : دوم
  • اجرای نمایش براساس کتاب فارسی : دوستان ما
  • آشنایی با مفهوم ربع ، نیم و یک ربع مانده در یادگیری ساعت - ریاضی
  • ساخت طرحهای متنوع با اشکال هندسی - ریاضی
  • بازی با سکه های کاغذی و آشنایی با پول - ریاضی
  • انجام آزمایش علوم
 • پایه : پنجم
  • آشنایی با کسرها و انجام تقسیم کسرها به صورت دست ورزی - ریاضی
  • ساخت فسیل مصنوعی - علوم